Nieuws

Kwaliteitscertificaten van Altra opnieuw verlengd!

Direct na de kerstvakantie zijn de onderzoekers van CIIO weer langs geweest om te beoordelen of Altra nog steeds voldoet aan de kwaliteitsnormen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdhulp (KSO en ISO). Dit keer waren Altra College Zuidoost en Altra College Waterland bezocht. Opvallend voor CIIO was de gedrevenheid en professionaliteit waarmee iedereen in het werk staat. Uit de beoordeling kwam dan ook het prachtige resultaat naar voren dat we nog steeds voldoen aan de kwaliteitsnormen!

 

Onze sterke kanten
De onderzoekers waren positief over veel aspecten bij Altra. Zo zijn onze medewerkers zich erg bewust van de context waarin Altra opereert. Er wordt voortdurend rekening gehouden met de omgeving en bepaalde kansen, die wij dan weer omzetten in kaders en plannen. Ook zijn wij sterk in onze visie op (resultaatgericht) leren. Dit zie je terug in Altradagen, inspiratiedagen en het plannen voor een uitwisselweek in het onderwijs. Daarnaast zagen de onderzoekers dat wij er hard aan werken om deze visie verder te ontwikkelen. Hierbij wordt data, leren en methodieken in met elkaar geïntegreerd. Onze Vakschool en ‘Learn2Work’ zijn mooie uitkomsten van de gezamenlijke inspanningen.

 

Wat nog beter kan
Er zijn natuurlijk altijd dingen die beter kunnen. Een aantal verbeterpunten waren bijvoorbeeld: wat meer aandacht geven voor het inwerken van nieuwe medewerkers op de locatie. Een ander punt is ons taalgebruik in hulpverleningsplannen, dit mag duidelijker. Het is soms nog maar de vraag of onze cliënten altijd begrijpen wat er staat.