Nieuws

Mobility Mentoring Intergenerationeel

Het is een hele mond vol: Mobility Mentoring Intergenerationeel, maar wat is het nou eigenlijk en wat houdt het precies in? Op 14 september is er in Nederland de eerste pilot ‘Intergenerationele aanpak armoede’ gestart. De aanpak is overkomen vanuit Amerika, waar deze al beoefend wordt. De pilot is een nieuwe werkwijze omdat de voorganger van de werkwijze zich alleen maar richtte op de ouders, namelijk Mobility Mentoring.

 

Focus ligt niet alleen op ouders
Mobility Mentoring Intergenerationeel gaat een stapje verder. Deze methode betrekt niet alleen de ouders, maar ook het kind en het gezin als geheel in de nieuwe aanpak. Omdat stress door armoede ervoor zorgt dat ouders minder energie en geduld hebben in de opvoeding van hun kinderen. Op deze manier werkt armoede weer door in de volgende generatie. Daarom richt de aanpak zich op het verbeteren van executieve vaardigheden bij zowel ouder als kind.

 

Belang van executieve vaardigheden
Maar waarom is het belangrijk dat deze vaardigheden worden bevorderd? Simpel gezegd helpen deze vaardigheden je o.a. te plannen, strategieën bedenken, starten met een taak, je acties en emoties te beheersen en het doelgericht oplossen van problemen. Deze nieuwe aanpak maakt het mogelijk dat gezinnen economische zelfredzaamheid kunnen bereiken. Het doel van deze pilot bestaat uit het ondersteunen en het bieden van handvatten bij de ondersteuning van gezinnen met problemen. Daarnaast is het doel ook om te komen tot een handleiding van de ontwikkelde aanpak waar gemeenten en organisaties in Nederland mee aan de slag kunnen. Zodat uiteindelijk gezinnen met een laag inkomen ook economisch succesvol kunnen zijn.

 

Training door Platform31
Dankzij subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er een training voor hulpverleners in Nederland mogelijk gemaakt op basis van Mobility Mentoring Intergenerationeel. De training wordt gegeven door Platform31. Platform31 is een kennisorganisatie dat vaak in opdracht van gemeentes en ministeries en andere organisaties antwoord biedt voor maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast zorgt Platform31 ook voor de contacten met Amerika.

 

Ook Altra doet mee
Aan deze pilot doen naast hulpverleners van de gemeente Haarlem en Maastricht ook zeven medewerkers van Altra mee. Wat vinden onze medewerkers van de nieuwe aanpak en de training? Zo zegt Marieke Weijters over de trainingen: “Ik krijg er energie van en het is ook erg leuk om met verschillende hulpverleners samen naar een casus te kijken en ermee te werken. Omdat ze ook van andere organisaties zijn leer je ook weer veel van elkaar.” Daarnaast vindt ze het een voordeel dat je met deze aanpak sneller tot de kern van het probleem komt. Het is met deze aanpak volgens Marieke makkelijker om voor ouders in kaart te brengen dat hun problemen ook een invloed hebben op de kinderen. Door een visuele weergave dat de problemen zich op een intergenerationeel niveau afspelen, geeft dit een beter beeld aan de ouders dat de geschiedenis zich herhaalt. “Je kijkt dus heel breed en focust je niet alleen op één probleem.”

 

Stimulering van klantgericht werken
Een andere collega die mee doet aan de pilot is Inge Buffing. Ze geeft aan dat ze de trainingen erg leerzaam vond en tot nieuwe inzichten heeft geleid. “Vooral de nieuwe informatie over de werking van executieve vaardigheden zorgt ervoor dat ik cliënten nog beter kan helpen. Ik kan meer uitleg geven over hoe bepaald gedrag ontstaat. Dit helpt klanten in de gedragsverandering.” Daarbij geeft Inge aan dat de aanpak zorgt voor veel overzicht wat helpt om de situatie van de cliënten beter in kaart te brengen. Volgens haar is het positieve van deze aanpak dat het het klantgericht werken stimuleert in plaats van het aanbodgericht werken. Het overzicht geeft namelijk weer waar de prioriteit ligt van de cliënt.

 

De nieuwe aanpak leeft
Beide medewerkers vinden het dus een leerzame training en vinden het overzicht dat de nieuwe aanpak geeft erg positief. Vooral omdat de cliënten zelf ook een beter inzicht krijgen in de situatie. Waarbij het gebruik van de instrumenten ook zorgt voor inzicht in herhaling tussen generaties en voor een meer klantgerichte aanpak. Aan de hand van de ervaringen binnen de pilot wordt er door Altra bekeken hoe en waar de inzichten uit deze methode gebruikt kunnen worden. Vorige week heeft Altra op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer een presentatie gehouden over Mobility Mentoring Integenerationeel. Wat blijkt: een integrale aanpak van armoede leeft sterk.