Nieuws

Nieuw: instroomklas Altra College

Altra doet er alles aan om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. Als een leerling met een toelaatbaarheidsverklaring naar ons onderwijs is verwezen, plaatsen we hem of haar zo snel mogelijk op een passende school. Het kan voorkomen dat op de school van keuze niet direct plaats is. Om geen kostbare tijd te verspillen en direct samen met de leerling aan de slag te kunnen gaan, kan deze terecht in de Instroomklas.

 

Kleine groepen

De leerling volgt in de instroomklas een individueel onderwijsprogramma op eigen niveau; van leerwegondersteunend tot havo-vwo. In een kleine groep van maximaal zeven leerlingen gaan de leerlingen onder begeleiding met de methodes aan de slag, die bij Altra worden gehanteerd. Ze kunnen alle theorievakken volgen; voor de praktijkvakken kijken we wat mogelijk is.

Als er vraagtekens zijn over het onderwijsniveau dat de leerling aankan, verricht de intern begeleider een onderzoek.

 

Waar?

Altra College Centrum – lokaal 3.04

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de instroomklas Adriaan Verkade, 06-55413601, a.verkade@altra.nl.

 

Factsheet Altra Instroomklas