Nieuws

Opening vakschool door wethouder Kukenheim

Om onze praktisch ingestelde leerlingen goed vakonderwijs te kunnen bieden met voldoende keuzemogelijkheden, zijn onze twee Amsterdamse vakscholen (Noord en Zuidoost) samen verder gegaan. Wethouder Kukenheim opende de verbouwde school in Zuidoost feestelijk op vrijdag 12 januari. De wethouder liet merken de ontwikkeling van de vakschool al jaren met belangstelling te volgen. Ze sprak haar bewondering uit dat Altra en met name directeur Arthur Morsen met zoveel volharding heeft doorgewerkt, ondanks alle bureaucratische drempels.

 

Waarom een vakschool?

Met kleine klassen, persoonlijke aandacht en extra ondersteuning van jeugdzorg en ggz, halen de leerlingen van Altra College steeds meer diploma’s en vinden goede aansluiting bij vervolgonderwijs of arbeidsmarkt. De overgang van vmbo naar mbo bleek echter vaak een te grote stap voor onze leerlingen. Directeur onderwijs Annette van der Poel: ‘Bij Altra College Noord merkten ze dat leerlingen na hun entree diploma na zes weken mbo al weer voor de deur stonden. Waarop de school de deuren voor hen opende en gewoon begonnen is de leerlingen op te leiden voor een mbo-2 diploma. En daar lukte het wel. Dat was het allereerste begin van de vakschool.’ De leerlingen uit heel Amsterdam kunnen een startkwalificatie op mbo-2 niveau halen of een arbeidsgerichte opleiding volgen.