Nieuws

Persbericht: focus op onderwijs

Het speciaal onderwijs in Nederland heeft nog niet de positie die het verdient, daarover zijn Krijnie Schotel (Horizon) en Nicolette Engbers (Altra) het eens. De twee bestuurders hebben in de samenwerking binnen iHUB hun ambities voor het speciaal onderwijs uitgesproken. In september 2016 zijn Altra, Horizon, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans een verregaande samenwerking aangegaan. Daaruit is de alliantie iHUB voortgekomen. Met het aantrekken van een bestuurder onderwijs per 1 mei die beide organisaties binnen iHUB gaat vertegenwoordigen is een belangrijke eerste stap gezet. iHUB bestuurder Hans du Prie is trots dat Mariette van Leeuwen, nu nog wethouder Jeugd, Sport en Economische Zaken in Zoetermeer, deze belangrijke rol gaat vervullen. “Mariette van Leeuwen brengt veel kennis, ervaring en een energieke en krachtige persoonlijkheid mee om deze ambities op eigen wijze te concretiseren”, aldus Du Prie.

 

Binnen iHUB zal Van Leeuwen het totale onderwijs van Altra en Horizon op zich nemen, waaronder ruim 36 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De alliantie wil onderwijs nog meer dan nu leidend laten zijn, in de samenwerking met de zorg binnen iHUB, maar ook extern zodat de schoolgang van leerlingen niet doorbroken hoeft te worden wanneer zij een beroep moeten doen op jeugdhulp. Intensivering van de samenwerking met reguliere scholen kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren: het onderwijs is vaak de eerste plek waar zorgbehoeften zichtbaar zijn en waar laagdrempelig ondersteuning geboden kan worden vanuit het speciaal onderwijs of de zorg. Vanuit iHUB willen de organisaties de mogelijkheden verkennen om binnen het huidige inspectiekader meer mogelijkheden te creëren voor persoonlijke vorming, zodat er meer gelegenheid is om leerlingen voor te bereiden op het democratisch burgerschap. Een ander speerpunt is de beeldvorming rondom het speciaal onderwijs, dat gespecialiseerd onderwijs is voor leerlingen met de meest uiteenlopende onderwijsbehoeften en waar, net als in het regulier onderwijs, gewerkt wordt met maatschappelijk erkende diploma’s. De komende maanden zal de nieuwe bestuurder kennismaken intern, en extern in de regio’s om de samenwerking met de partners van Horizon en Altra verder voort te zetten.

 

Extra informatie
Altra, Horizon, Opvoedpoli en De Nieuwe Kans zien veel mogelijkheden in de samenwerking binnen iHUB: op deze manier is het mogelijk om het beste te halen uit alle veranderingen in de onderwijs- en de jeugdhulpsector. Dit betekent ook dat er binnen de vier organisaties veranderingen plaatsvinden. De samenleving is veranderd, de vragen van cliënten, leerlingen en gezinnen zijn veranderd en er is inmiddels een intensieve samenwerking met gemeenten en samenwerkingsverbanden. Verandering binnen onze eigen gelederen is nodig om jeugdigen, ouders en samenwerkingspartners efficiënt en op eigentijdse wijze te kunnen bedienen. Binnen het iHUB ontwikkelplein werken de vier organisaties aan vernieuwing en verbetering van het jeugdhulp- en onderwijsaanbod.