Nieuws

Praat je mee over jouw ervaringen met de Amsterdamse jeugdhulp?

Als je kind of jijzelf jeugdhulp krijgt, wil je natuurlijk dat het daardoor beter gaat. Dat wil de gemeente ook, en daarom zijn de afgelopen tijd honderd ouders en jongeren geïnterviewd over hun ervaringen met jeugdhulp. Wat gaat er al goed en wat kan er nog beter? Naar aanleiding van deze interviews gaan we in gesprek met een groep jongeren en ouders. We gaan dan twee dingen doen:

 

We bespreken de resultaten van de honderd interviews en leggen die naast jullie eigen ervaringen en ideeën rondom wat er nodig is om de hulp te doen slagen. Ook willen we met elkaar brainstormen over hoe de gemeente de ervaringen, wensen en ideeën van jongeren en ouders kan blijven onderzoeken in de toekomst. We gaan dit doen in twee verschillende themabijeenkomsten:

 

 

Bijeenkomst 1: Helpt de hulp mijn kind eigenlijk wel?

Datum: 17 mei

Tijdstip: van 19:30 tot 21:30 uur

Locatie: Herenmarkt 93-C (bij Stichting Alexander, op de zolder van het West-Indisch Huis)

 

Bijeenkomst 2: Hoe makkelijk is het om hulp voor je kind te krijgen?

Datum: 23 mei

Tijdstip: van 19:30 tot 21:30 uur

Locatie: Herenmarkt 93-C (bij Stichting Alexander, op de zolder van het West-Indisch Huis)

 

Graag gaan we met jongeren en ouders in gesprek over een van deze thema’s. Je mag natuurlijk ook beide bijeenkomsten aansluiten. De volledige uitnodigingen met alle informatie vind je in de bijlage, één voor ouders en één voor jongeren.

Lees hier de folder voor ouders.

Lees hier de folder voor jongeren.

 

Heb je nog vragen of wil je je aanmelden?

Stuur dan een mail naar Nickey de Haan via dehaan@st-alexander.nl.

 

De bijeenkomsten worden begeleid door het Verwey-Jonker Instituut (zij hebben de interviews afgenomen) en het Jeugdplatform Amsterdam.