Nieuws

Samen voor sterkere families – preview


Of kinderen zich positief kunnen ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien, hangt nauw samen met het welbevinden van hun ouders of opvoeders en de mate van bestaanszekerheid voor het hele gezin. Armoede, schulden, psychische problemen van ouders, verstandelijke beperking, huiselijk geweld en verslaving, komen vaak in combinaties voor. Zij leiden tot een chronisch hoog stressniveau bij kinderen en ouders. Opgroeien onder chronische stress is een grote bedreiging voor de ontwikkeling van kinderen. Vooral vanwege de wisselwerking tussen kinderen en ouders, en de eventuele problematiek die speelt. Het verhoogt het risico dat deze problematiek van generatie op generatie wordt overgedragen.

 

Ruimte voor responsief ouderschap

Als eigen problematiek van ouders en bestaanszekerheid van gezinnen zo’n grote rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, kan jeugdhulp nooit op zichzelf staan. Terugdringen van chronische stress is nodig om ruimte te maken voor responsief ouderschap en emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling bij kinderen.

 

Focus jeugdhulp verbreden

Toxische stress leidt in een negatieve spiraal tot verwaarlozing en geweld, kindermishandeling en trauma. We verbreden de focus van jeugdhulp: reduceren van stress, werken aan sterke gezinsrelaties en via onderwijs(zorg) de stevige bouwstenen leggen voor maatschappelijke kansen en bestaanszekerheid van kinderen over generaties heen. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen van de gezinnen die we vandaag begeleiden, niet de ouders worden van de gezinnen die we morgen ondersteunen.

 

Glimp van de toekomst

Vanaf januari 2019 kunt u kennismaken met onze visie. In beeld en verhaal laten wij u zien hoe wij samen bouwen aan duurzame veerkracht van generatie op generatie. In een preview tonen wij u alvast een glimp van onze drive: Samen voor sterkere families. Onder deze titel organiseren wij in maart 2019 ook een symposium waarbij we een brug slaan naar best practices en de verdere ontwikkeling. Wij houden u graag op de hoogte.

 

www.altra.nl

www.opvoedpoli.nl

 

Alta en Opvoedpoli maken onderdeel uit van het samenwerkingsverband iHUB.