Nieuws

Samenwerking met HVO Querido

HVO-Querido werkt op de locatie Roggeveen (residentiële gezinsopvang) sinds 2014 structureel samen met Altra Jeugd- en Opvoedhulp. Een aantal vaste specialistische jeugdhulpmedewerkers van Altra werkt op de Roggeveen. Wanneer een nieuw gezin komt wonen hebben zij contact met het gezin om samen te bekijken of er vragen in het gezin zijn waarbij ondersteuning vanuit Altra gewenst is. Daarmee is de inzet van Altra gemakkelijk toegankelijk voor alle bewoners, de gezichten van de medewerkers zijn bekend en hulp kan snel worden geboden.

 

Wat is de meerwaarde van deze samenwerking?

Meerdere dingen. Er zijn hele korte lijnen, doordat we op dezelfde locatie zitten, en binnen een week, soms zelfs een dag, direct zaken met elkaar kunnen afstemmen, bespreken en samen met het gezin afspraken kunnen maken en herhalen. Zo kunnen we ook signalen eerder oppakken, waardoor een crisis vaak uitblijft. Bij een crisis wordt door de samenwerking sneller de juiste passende hulp ingeschakeld, doordat we bekijken wat eerder wel/niet heeft gewerkt en wie de dingen oppakt. Wanneer er zaken spelen met andere gezinnen kunnen we als consultatie inspringen. Door deze samenwerking ervaren cliënten een grotere toegankelijkheid, omdat ze naar meerdere personen die in huis rondlopen toe kunnen met hun hulpvragen. De ervaring leert dat er soms bij de start geen vragen zijn, maar dat die later gaan spelen en cliënten eerder hulp komen halen. De ingang naar andere hulp naast opvoeding, zoals diagnostiek, speltherapie, traumabehandeling en- verwerking is laagdrempeliger, want dit is nu ook in huis.

 

Bekijk hier het gehele interview met onder andere Oye van Altra.