Nieuws

Ondertekening samenwerking tussen jeugdhulp, speciaal onderwijs en gemeente Amsterdam

Een positief bericht vanuit Gemeente Amsterdam! Op 24 mei was er een feestelijk ondertekening van de samenwerking tussen jeugdhulp, het speciaal onderwijs en de gemeente. Deze samenwerking leidt ertoe dat vanaf schooljaar 2018-2019 het volgende geldt:

 

  • Vaste specialistische jeugdhulpverleners binnen de school zijn dichtbij en gemakkelijk te bereiken.
  • De specialistische jeugdhulp is direct beschikbaar, er is geen verwijzing meer nodig.
  • De jeugdhulp is ondersteunend aan de doelen die op school zijn vastgesteld; jeugdhulpverleners sluiten aan bij het zorgteam van de school.

 

Hoe is dit tot stand gekomen?
Om dit voor elkaar te krijgen zijn de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden onderwijs en de gemeenten Amsterdam en Diemen al een tijd met elkaar in gesprek. Zestien aanbieders verzorgen straks de specialistische jeugdhulp op 50 scholen voor 5.000 leerlingen. Altra maakt deel uit van de zestien aanbieders en wij waren dan ook aanwezig op deze feestelijke ondertekening!

 

Scheidslijn opgeheven
Volgens wethouder Jeugd, Simone Kukenheim, is er echt voor gevochten om de scheidslijn in het stelsel (tussen jeugdhulp en het speciaal onderwijs) op te heffen. Juist voor de kinderen op het speciaal onderwijs is die nauwe samenwerking nodig: korte lijnen, zonder verwijzing via een wijkteam.

 

Klik hier om het hele artikel te lezen.