Nieuws

School2Care aanpak is erkend!

Met trots kunnen we mededelen dat School2Care is erkend als ‘goed onderbouwde interventie’ door het Nederlands Jeugdinstituut. School2Care is hiermee opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies. Een geweldige erkenning voor de doorontwikkeling en kwaliteitsslag waar hard aan is gewerkt door het team.

 

Vernieuwing van jeugdhulp

Bekijk hier de beschrijving van School2Care in de databank. De databank biedt inzicht in en stimuleert de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van effectieve en goed onderbouwde jeugdinterventies. Daarnaast is het een bron van inspiratie voor vernieuwing en verbetering van jeugdhulp. We zijn trots dat we hier een bijdrage aan kunnen leveren en laten hiermee zien dat we in een samenwerking tussen praktijk en wetenschap mooie nieuwe interventies kunnen ontwikkelen.

 

Janet Schut (directeur School2Care) is erg blij met de officiële erkenning: “Wat is er mooier dan met een team een school te bouwen waar leerlingen een kans krijgen weer mee te doen aan het onderwijs en kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving. Onderwijs als perspectief staat voorop en de zorg sluit zo aan dat jongeren met hun gezin en binnen het bredere netwerk hun doelen weten te halen. Ze krijgen weer vertrouwen in zichzelf en de ander. Dat was de opdracht zes jaar geleden en hier staan we nu! Door het doen van onderzoek en analyseren van data met het team blijven we een lerende organisatie die goed toegerust is om jongeren te ondersteunen en de school en methodiek nog steviger neer te zetten en door te ontwikkelen”.

 

Over School2Care

Iedere gemeente heeft jongeren waar grote zorgen om zijn. Jongeren die problemen hebben thuis, op school en in hun vrije tijd. Ze verzuimen van school, veroorzaken overlast op straat of belanden in de criminaliteit. Soms is de situatie zelfs zo erg dat de jongere voor zijn of haar eigen veiligheid of die van de omgeving, uit huis moet worden geplaatst, met alle gevolgen van dien. Wat als we de jongere in zijn eigen omgeving kunnen helpen en deze aanpak ook nog eens goedkoper is? School2Care biedt deze duurzame oplossing. Wij geloven dat we altijd alles moeten proberen om jongeren in hun eigen omgeving te helpen. Door school en zorg integraal met elkaar te verbinden, voorkomen of verkorten we een residentiële plaatsing of jeugddetentie. Het resultaat van School2Care is dat de jongeren weer naar school gaan en minder maatschappelijke overlast vertonen. We weten door jarenlange ervaring wat werkt bij deze doelgroep en hoe we deze jongeren en gezinnen het beste kunnen helpen.

 

Concept delen

Een methodiekbeschrijving en onderbouwing van wat we doen is belangrijk omdat het ons helpt om kritisch naar onze doelen en aanpak te kijken. Is het aannemelijk dat we met dat wat we doen de doelen behalen? Ook maakt dit onze aanpak inzichtelijk en hiermee wordt het ook overdraagbaar naar andere teams. Sinds dit jaar zijn ook in andere gemeenten School2Care locaties gestart (www.school2care.nl), onder begeleiding van School2Care Amsterdam. We hopen volgend jaar in nog meer steden het concept van School2Care met samenwerkingspartners neer te zetten.

 

Effectiviteit toetsen

Eerste voorzichtige onderzoeksresultaten wijzen op positieve resultaten. De volgende stap is dat wij in wetenschappelijk onderzoek aantonen dat wat wij doen daadwerkelijk effectief is. Op dit moment loopt een grote (kosten)effectiviteitstudie in het kader van het promotietraject van Sanne Pronk. Zij onderzoekt welke doelgroep bij School2Care wordt aangemeld, in hoeverre die vergelijkbaar is met jongeren die in een gesloten setting terecht komen en op welke manier deze jongeren het beste begeleid kunnen worden. Meer weten? Hier lees je meer.