Nieuws

Persbericht: Schreeuwend tekort aan leerkrachten speciaal voortgezet onderwijs

Speciaal (voortgezet) onderwijsorganisaties luiden de noodklok over het nijpende lerarentekort. Ze vragen naast betere arbeidsomstandigheden voor hun basisschoolpersoneel, extra aandacht voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Een petitie onderstreept hun eisen voor minimaal gelijke arbeidsvoorwaarden als in het regulier voortgezet onderwijs.

 

Op 12 december staken leerkrachten om betere salarissen en minder werkdruk af te dwingen in het basisonderwijs. Het water staat basisschoolleraren aan de lippen en een tekort van 10.000 onderwijzers dreigt in 2025. Minder bekend is dat het VSO onder de CAO primair onderwijs valt en dezelfde arbeidsvoorwaarden kent als het basisonderwijs. Onze leraren staan daarmee op achterstand ten opzichte van hun collega’s in het regulier voortgezet onderwijs. Ze hebben meer contact(les)uren en krijgen minder betaald en dat voor minimaal gelijkwaardige werkzaamheden en opleidingseisen. Geen wonder dat het lastig, zo niet onmogelijk  is, om leraren te verleiden hun kennis en vaardigheden in te zetten voor onze leerlingen!  Er is nu al sprake van een schreeuwend tekort.

 

Altra en Horizon zijn samen goed voor 21 middelbare scholen voor leerlingen die afhankelijk zijn van een speciale lesplek. Vandaag alleen al staan 21 vacatures langdurig of permanent uit. Dit dwingt de betrokken scholen steeds meer personele maatregelen te nemen, die de kwaliteit en continuïteit van ons onderwijs onder druk zet. Meer leerlingen per docent. Meer onbevoegde (niet onbekwame) medewerkers, die onder verantwoordelijkheid van bevoegde collega’s onderwijs verzorgen. (Duurdere) externe inhuur van docenten.

 

Mariëtte van Leeuwen, bestuurder Onderwijs bij Altra en Horizon, maakt zich extra hard voor deze relatief kleine groep docenten. ,,We zijn ons ervan bewust dat we een niche vormen, maar wel een onmisbare.” De vijver van specialistische leraren  is nagenoeg leeg. ,,Laten we eerlijk zijn: hoe aantrekkelijk is het om in het speciaal onderwijs te werken?”, zegt Van Leeuwen. ,,Sinds het intreden van het passend onderwijs, lijken de problemen waarmee de kinderen bij ons binnen komen alleen maar complexer. Hoeveel gemakkelijker is het voor docenten om de biezen te pakken en de veilige haven van het regulier onderwijs of het MBO te kiezen? Niet dat het daar een vetpot is, maar daar hebben ze op zijn minst minder sores en wordt hun werk vaak beter gewaardeerd.”

 

Wil de vijver van specialistische leerkrachten niet volledig opdrogen, zouden volgens Van Leeuwen VSO-leraren op z’n minst qua werkdruk en loon gelijk moeten worden gesteld aan hun collega’s in het regulier onderwijs. ,,Dat is een begin. Onze leraren zijn ondanks de ongelijkheid bevlogen en actief op zoek naar oplossingen. Elke dag staan zij vol overgave en passie voor de leerlingen en hun perspectief. Zelfs al kunnen ze maar voor één leerling het verschil maken.”

 

Zonder specialistische leerkrachten, geen onderwijs aan onze leerlingen. ,,En juist die hebben meer kans om de aansluiting te missen en geen passende plek in de maatschappij te vinden. Ze zijn kwetsbaar op de arbeidsmarkt en hebben daarom recht op intensieve begeleiding door bevlogen professionals. Daarom roep ik op voor meer aandacht voor het VSO . Meer waardering voor de bijzondere competenties van onze leerkrachten in het VSO, betere salarissen, betere arbeidsvoorwaarden en aandacht voor het schrijnende tekort aan leraren”, aldus van Leeuwen. ,,Wie het met mij eens is, roep ik op de petitie te tekenen en aan te sluiten.”

 

https://investeerinspeciaalonderwijs.petities.nl/

 

Altra en Horizon, Leo Kanner Onderwijsgroep en Kolom.