Nieuws

Symposium Samen voor sterkere families

Op 21 maart organiseren Altra en Opvoedpoli het symposium Samen voor sterkere families. Het belooft een praktisch symposium te worden dat in het teken staat van het doorbreken van de intergenerationele problematiek. Kennis en best practices ontmoeten elkaar.

 

Waarom dit symposium?

Of kinderen zich positief kunnen ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien, hangt nauw samen met het welbevinden van hun ouders of opvoeders en de mate van bestaanszekerheid voor het hele gezin. Armoede, schulden, psychische problemen van ouders, verstandelijke beperking, huiselijk geweld en verslaving, komen vaak in combinaties voor. Zij leiden tot een chronisch hoog stressniveau bij kinderen en ouders. Opgroeien onder chronische stress is een grote bedreiging voor de ontwikkeling van kinderen. Vooral vanwege de wisselwerking tussen kinderen en ouders, en de eventuele problematiek die speelt. Het verhoogt het risico dat deze problematiek van generatie op generatie wordt overgedragen.

 

Doorbreken intergenerationele problematiek

Chronische stress leidt in een negatieve spiraal tot verwaarlozing en geweld, kindermishandeling en trauma. We verbreden de focus van jeugdhulp: reduceren van stress, werken aan sterke gezinsrelaties en via onderwijs(zorg) de stevige bouwstenen leggen voor maatschappelijke kansen en bestaanszekerheid van kinderen over generaties heen. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen van de gezinnen die we vandaag begeleiden, niet de ouders worden van de gezinnen die we morgen ondersteunen. Onze gezamenlijke transitie-opdracht in de jeugdzorg is daarom het doorbreken van intergenerationele problematiek. Tijdens het symposium ‘Samen voor sterkere families’ slaan we een brug naar best practices en de verdere ontwikkeling daarvan.

 

Interactieve workshops

In twee rondes van zes interactieve workshops en lezingen van telkens een uur behandelen we verschillende aspecten van dit vraagstuk.

 

Aanmelden

Heeft u interesse? Meld u zich dan aan! Het symposium in gratis.