Nieuws

Tien jaar De Koppeling

De Koppeling, behandelcentrum JeugdzorgPlus, opende 10 jaar geleden haar deuren. Jongeren die van de rechter gesloten behandeld moesten worden, kwamen voor die tijd vaak terecht in een justitiële jeugdinrichting. Terwijl ze geen strafblad hadden: er was eenvoudig geen geschikte plaats of effectieve behandelmethode in de ‘gewone jeugdzorg’. Dit veranderde met de komst van de Wet op de Jeugdzorg waarin is afgesproken dat deze jongeren – in hun eigen belang – in een gesloten jeugdzorginstelling geplaatst moeten worden.

 

Voor de regio Amsterdam werd aan Spirit gevraagd om een centrum op te richten. Samen met De Bascule en Altra werd De Koppeling geopend in het voormalig pand van Rijksinrichting ’t Nieuwe Lloyd. Na een intense renovatie werden de deuren van de Koppeling geopend op 10 april 2007. Er waren twee jeugd ggz-afdelingen van de Bascule en zes jeugdzorgafdelingen van Spirit; plek voor 64 jongeren. Altra verzorgde het onderwijs. Vanaf juli 2007 stroomden de eerste jongeren binnen en in september 2007 werd de Koppeling officieel geopend door voormalig minister Jeugd en Gezin, André Rouvoet. In 2011 werd besloten om de twee jeugd ggz-afdelingen van de Bascule te integreren met de jeugdzorgafdelingen van Spirit. In 2012 werd de nieuwbouw van de Koppeling geopend, waar zes andere groepen een plek kregen. Er is nu plek voor 112 jongeren.

 

Groei

Er zijn door de jaren heen veel jongeren gekomen en gegaan, maar elke medewerker zal vast nog weleens stil staan bij één specifieke jongere die een belangrijke persoonlijke indruk op hem of haar heeft achtergelaten. Van hulpverlening tot directie, van docenten tot technische ondersteuning: iedereen zet zich in voor de complexe opdracht om GROEI te creëren bij jongeren en gezinnen. Dat doen ze met hart en ziel. Soms met vallen en opstaan, maar altijd met de intentie om de best mogelijke zorg te kunnen bieden.

 

De complexe opdracht van de Koppeling

Gesloten jeugdzorg is een ingrijpende maatregel die vaak pas wordt aangevraagd als er vele vormen van hulp zijn ingezet – zonder resultaat. Frederique Coelman, directeur de Koppeling: ‘Gesloten Jeudgzorg is eigenlijk een systeemfout van onze maatschappij. Pedagogisch medewerkers werken dag en nacht met de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving. Vaak zijn het kinderen die al een aantal jaren in de hulpverlening zitten en die ‘verstopt’ worden als niemand het meer weet. Ze zijn soms zo ver heen, dat echt het onderste uit de kan gehaald moet worden om deze kinderen weer een vleugje hoop en zicht op een betere toekomst te bieden. Elke dag vragen we ons af: kan het anders, kan het beter? De Koppeling heeft een enorme kwaliteitsslag gemaakt met vernieuwingen in de gesloten zorg. Onze ultieme uitdaging is hoe we de noodzaak tot geslotenheid anders vorm kunnen geven. Daar hebben we elkaar voor nodig, binnen en buiten de muren van de Koppeling.’

 

Meer weten over de Koppeling?

dekoppeling.com
– Nieuwsbrief: ‘Als je niets meer kan doen’
– Nieuwsbrief: ‘Kinderen voelen het als jij hoop hebt’