Nieuws

Trots op onze mbo-leerlingen!

Onze mbo-leerlingen hebben het dit jaar weer uitstekend gedaan. In totaal wisten 82 leerlingen een mbo diploma te halen: 61 een mbo1 en 21 een mbo2 diploma. Koplopers zijn dit jaar Altra College Zuidoost, Waterland en Zaanstreek.

 

Het totaal aantal diploma’s liep iets terug ten opzichte van vorig jaar, toen er 86 diploma’s zijn uitgereikt. Onze inspanningen om de leerlingen met een startkwalificatie af te laten zwaaien zijn beloond: de 21 mbo2 diploma’s betekent een stijging van ruim 30%. Het aantal mbo1 diploma’s liep dit jaar terug van 73 naar 61. .

De resultaten van de leerlingen die voor een mavo, havo of vwo-diploma zijn opgegaan, moeten we nog binnenkrijgen.

 

Mbo-diploma’s Altra College schooljaar 2016-2017

Afdeling Mbo1 Mbo2 Totaal
School2Care 10 10
AC Zaanstreek 14 14
AC Noord 5 5 10
 AC Haarlemmermeer 1 1
AC Zuidoost 15 7 22
AC Waterland 9 9* 18
Koppeling College 7 7
Totaal 61 21 82

*Deze leerlingen zijn het schooljaar begonnen bij Altra College Zaanstreek, maar zijn in januari verhuisd naar Waterland.