Privé: Trainingen


Effectieve leerlingbespreking

“Hoe stel ik effectief de ondersteuningsbehoefte voor mijn leerlingen vast?”

Passend onderwijs in de praktijk, zo noemen we de effectieve leerlingbespreking ook wel. Ondersteuningsprogramma voor teams werkt volgens het model voor handelingsgericht werken.

De scholing

Een krachtige, gerichte leerlingbespreking is gericht op het in minder tijd maken van een goede analyse, een overzichtelijk plan, op borging van afspraken en duidelijkheid over verantwoordelijkheden. Evaluatie van ingezette interventies  op oplossingsgerichte wijze is cruciaal. Mét het team dat de leerlingbespreking uitvoert wordt door middel van coaching on the job de cyclus van handelingsgericht leerling-bespreken doorlopen, geoefend en geborgd. Zakelijk en inhoudelijk voorzitterschap kunnen in de training worden opgenomen (roulerend door teamleden) of in een voortraject met de uitvoerders van deze rollen worden geoefend.

Resultaat

Gerichte leerling-besprekingen die niet gaan over cijfers, maar over leerlingen. Werken vanuit de mogelijkheden van de leerling, transparant en systematisch.

Voor wie?

Schoolteams, afdelingsteams.

Tijdsduur en doorlooptijd

We starten graag met een teamscholing. Dit kan in een algemene studiedag, maar ook in aparte groepen. Hierin behandelen we de uitgangspunten van handelingsgericht werken en bespreken we de vorm waarin de leerlingbespreking plaats gaat vinden. Vervolgens nemen we gemiddeld drie keer deel aan een leerlingbespreking. Naar aanleiding van de behoefte observeren we hier en grijpen we een enkele keer in. Uiteindelijk evalueren we en bekijken we samen waar nog een behoefte ligt vanuit het team voor verbetering. Dit kan resulteren in een vervolgtraject. Uiteraard gebeurt dit alles in overleg met de school.

Tot slot

De leerlingbespreking is van de school. Wij bepalen niet hoe deze eruit komt te zien. Wij ondersteunen de school/ het team hun eigen leerlingbespreking vorm te geven vanuit handelingsgericht werken, zodat deze zo effectief mogelijk is.

Waarom deze scholing?

Leerlingen die een extra ondersteuningsbehoefte hebben vragen van mentor en team een andere inzet dan waar de reguliere aanpak of methode in voorziet. Het ophalen van de precieze begeleidingsbehoefte vraagt vaak veel tijd; bovendien blijkt het voor vakdocenten vaak lastig om in de les de andere inzet uit te voeren.