Privé: Trainingen


Training Signs of Safety

Doel van de training Signs of Safety is om de veiligheid van kinderen in gezinnen te vergroten.

 

De training

Signs of Safety is een training voor HBO-en WO- professionals die met gezinnen werken, waarin sprake is van een onveilige situatie voor de kinderen. Die onveiligheid kan op verschillende terreinen spelen.

 

De training bestaat uit: 

  • Lezen methodiekbeschrijving en een reader.
  • Zes dagen training in de theorie en de bijbehorende technieken van Signs of Safety, zoals Words and Pictures, De Drie Huizen en het maken van een Dangerstatement;
  • Tien praktijkbijeenkomsten van 2 uur, waarin je aan de hand van ingebrachte casussen reflecteert op de toepassing van het geleerde  in Maken van praktijkopdrachten.

 

Voorwaarde voor deelname is dat je in de praktijk gewerkt hebt met de methode Oplossingsgericht Werken.

Voor het verkrijgen van het certificaat (SKJ geaccrediteerd, 119 punten) moet je alle trainingsdagen en minimaal 10 supervisiebijeenkomsten gevolgd hebben.

 

 

Resultaten na de training:

  •  Kun je op een effectieve manier met ouders zorgen bespreken over het veilig opgroeien van hun kind, op zodanige wijze dat ouders begrijpen wat de zorgen zijn;
  • Kun je met ouders bespreken wat minimaal aanwezig moet zijn om vertrouwen te hebben dat het kind in de huidige situatie geen gevaar loopt (en hoe de hulpverlener dat kan zien);
  • Kun je met ouders (en hun netwerk) een veiligheidsplan opstellen;
  • Weet je hoe je verschillende technieken uit Signs of Safety moeten toepassen;
  • Ken je het beschikbare hulpaanbod voor ouders en kinderen als er zorgen zijn over het veilig opgroeien van het kind.

 

Planning

Voor medewerkers van Altra en Opvoedpoli is er in het voorjaar van 2020 een nieuwe training.

Informatie

Voor meer informatie over deze interne training kan je e-mailen naar opleidingen@altra.nl.