Privé: Trainingen


Passend onderwijs (stoornissen in de klas)

“Hoe bereik ik alle kinderen in de klas?”

De wet passend onderwijs vraagt een hoop van docenten. Naast het managen van de hele klas, moet hij nu ook oog hebben voor de leerlingen met een stoornis en dus ook weten welke behoeften deze leerlingen hebben.

 

De scholing

Deze scholing gaat over de leerlingen met een bepaalde stoornis zoals ADHD, ADD, autisme, ODD, CD, borderline, enz. Belangrijk is om te weten wat de kenmerken zijn en wat het inhoudt. Nog belangrijker is om je eens in te leven in deze leerling. Hoe ervaart iemand met ADHD jouw les?

 

Resultaat

Door te weten wat er speelt bij leerlingen én te weten hoe dit voor die leerlingen is, kunnen docenten beter inspelen op de behoeften van deze leerlingen. Deze scholing zorgt ervoor dat een docent de stoornissen kan herkennen en zijn handelingsrepertoire vergroot.

 

Voor wie?

Docenten en iedereen die meer wil weten over bepaalde stoornissen.

 

Tijdsduur en doorlooptijd

Workshop van drie tot vier uur met een follow up van twee uur. De tijd is altijd aan te passen aan de mogelijkheden van de deelnemers.

 

Tot slot

De training is maatwerk. De onderwerpen staan slechts in hoofdlijnen vast. De definitieve inhoud passen we aan op de situatie op uw school.