Privé: Trainingen


Training ‘schrijven bekwaamheidsdossier’

“We komen er maar niet toe om onze bekwaamheidsdossier te schrijven.”

Deze training helpt docententeams om de bekwaamheidsdossiers te schrijven. Gebruikmakend van haar kennis uit de praktijk ontwikkelde Altra speciaal over dit onderwerp een doelgerichte training. In twee dagen zijn alle dossiers op school op orde.

 

Inhoud van de training

Tijdens de training staan we stil bij wat de verplichtingen zijn rond het bekwaamheidsdossier. Docenten gaan het dossier ook echt schrijven.

 

Resultaat

Aan het eind van de training hebben alle docenten hun bekwaamheidsdossier geschreven: CV, bewijsstukken en ontwikkelpunten. Het management heeft zicht op de ontwikkelpunten van alle docenten.

 

Voor wie?

Docenten in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

 

Tijdsduur

Twee dagen. De dagen vinden kort na elkaar plaats; datum wordt in overleg vastgesteld.

 

Tot slot

De training is maatwerk. Voorafgaand aan de twee trainingsdagen passen we de inhoud van de training aan op de situatie op uw school. Immers, het kan voorkomen dat de ene docent al wel iets heeft ingevuld en de andere docent nog niets. Ook kan een school eigen items opnemen in de individuele dossiers.

 

Waarom deze training?

Sinds 1 augustus 2006 zijn de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (wet BIO) en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel van kracht. Sindsdien moet de school kunnen aantonen dat leraren daadwerkelijk bekwaam zijn en in staat worden gesteld hun bekwaamheid te onderhouden. Daartoe houdt iedere docent een bekwaamheidsdossier bij. Hierin worden de afspraken vastgelegd die de werkgever met de docent maakt over het ontwikkelen en onderhouden van zijn of haar bekwaamheid.