Privé: Trainingen


Training ‘Handelingsgericht werken’

“We willen iedere leerling uitdagen om het beste uit zichzelf te halen. Maar er zijn zoveel leerlingen in de klas.”

Gebruik makend van haar kennis uit de praktijk, helpt Altra docententeams bij de implementatie van handelingsgericht werken. Werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken geeft docent en team zicht op de ondersteuning die een leerling of groep nodig heeft om optimaal te functioneren. Maar handelingsgericht werken biedt meer. Als docent leert u ook hoe u een leerling de aandacht geeft die hij of zij nodig heeft. Ook in een grote klas.

Het proces

Het implementatietraject begint met een voorlichtingsbijeenkomst over handelingsgericht werken. Die duurt ongeveer twee uur. Daarna gaan we aan de slag. Tijdens een speciale bijeenkomst analyseren we hoe handelingsgericht uw team al werkt en wat anders of beter kan. Samen stellen we een plan van aanpak op. We bespreken wat het team zelf kan oppakken en waarbij u de hulp van Altra kunt gebruiken.

 

Resultaat

Aan het eind van het traject werkt het team volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken. U heeft handvatten voor een gedifferentieerd onderwijsaanbod en als docent kunt u handelingsgericht werken in de klas vormgeven. Zo krijgt elke leerling de aandacht die hij of zij nodig heeft.

 

Voor wie?

Docenten en anderen die betrokken zijn bij de zorg aan leerlingen in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat managementleden vanaf het begin van het traject betrokken zijn.

 

Tijdsduur en doorlooptijd

Tijdsduur en doorlooptijd zijn afhankelijk van de vraag van de school en het te kiezen traject. Deze training is maatwerk.

 

Tot slot

Voorafgaand aan het traject formuleren we gezamenlijk het gewenste eindresultaat. Ook de weg ernaartoe bepalen we gezamenlijk. We gaan daarbij uit van de wensen, missie en visie van uw school. Omdat het een traject is met het hele team, kunt u ook leren van elkaar.

 

Waarom deze training

Sinds 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs van kracht. Doel van de wet is dat alle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben. Handelingsgericht werken geeft handvatten voor het vormgeven van een optimaal onderwijsaanbod. Daarbij wordt rekening gehouden met individuele verschillen tussen leerlingen.