Privé: Trainingen


Mentaliseren

Jezelf bezien van buitenaf, de ander van binnenuit

‘Hoe bewaar ik mijn kalmte en blijf ik mezelf?’ ‘Hoe komt het dat ik zo reageer?” ‘Hoe kan het dat mijn collega’s dezelfde situatie anders ervaren?”

Juist in het onderwijs, in het contact met collega’s, ouders en leerlingen, is een antwoord op deze vragen belangrijk. Mentaliseren helpt om emotioneel objectief te blijven en alert te zijn op wat er gebeurt.

 

Inhoud van het traject

Het traject kan zowel individueel als in een groep plaatsvinden. Centraal staat een casus of een thema waaraan in de school wordt gewerkt en waarin teamleden elkaar tegenkomen. Er is veel aandacht voor oefening en toepassing. Je maakt kennis met het begrip mentaliseren. Je leert je eigen mentale toestanden én die van anderen waar te nemen en te verwoorden. Je ontdekt welke overtuigingen van invloed zijn op je eigen dagelijks handelen. We staan stil bij de vraag hoe die overtuigingen je helpen of dwarsbomen.

Ook bieden we een vervolgcursus aan waarin mentaliseren met leerlingen centraal staat.

 

Resultaat

Je hebt zicht op je eigen werkmodellen. Mentaliseren in groepsverband leidt tot meer inzicht in en begrip voor de verschillen die er zijn binnen het team en geeft zicht op elkaars talenten, valkuilen en krachtbronnen.

 

Voor wie?

Docenten en docententeams in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en MBO.

De vervolgcursus mentaliseren bij leerlingen is vooral geschikt voor mentoren.

 

Tijdsbesteding

Het betreft een traject op maat. De exacte tijdbesteding is afhankelijk van het gekozen traject.

 

Tot slot

Mentaliseren kan ook als onderdeel van een studiedag worden ingezet.

 

Waarom mentaliseren?

In het onderwijs is de laatste jaren steeds meer aandacht voor opbrengstgericht werken. De onderwijswetenschapper Robert Marzano biedt diverse theorieën, inhoud en werkvormen aan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Emotioneel objectief blijven en alert zijn op wat er precies gebeurt, zijn volgens hem twee sterke voorspellers van schoolsucces bij leerlingen.

Mentaliseren is de basis voor constructief uitwisselen op inhoud en op ontwikkelen van gezamenlijk ‘doen’. Het is een belangrijke vaardigheid om het vertrouwen in het team of in een klas te doen toenemen.